За балета

Класическият балет е изкуство, което удоволетворява естетическите потребности на личността във всички възрасти, свързани с насладата от красивата музика, движения и хармонични взаимоотношения.